News & Media

Tahniah Atas Pengurniaan Darjah Mulia

Kami mengucapkan setinggi-tinggi Tahniah kepada Datuk Muhamad Farid Bin Chik atas pengurniaan Darjah Mulia Seri Melaka (D.M.S.M.) daripada Tun Seri Setia (Dr) Hj Mohd Ali Bin Mohd Rustam Yang di-Pertua Negeri Melaka S.M.N., S.P.S.M., P.S.M., S.P.D.K., D.G.S.M., D.C.S.M., D.M.S.M., D.S.M., P.B.M.

Join The Discussion

Join The Discussion

Discover More

Compare listings

Compare